ادبیات فارسی

نگارش (۵نمره)

۱-خلاصه نویسی چه فوایدی دارد ؟(ذکر۳مورد)

۲-متن زیر را خلاصه کنید به طوری که مفهوم آن حفظ شود

هرکه درکار های بزرگ مهمات وخردمندان وعقلا مشورت و هم اندیشی کند شریک عقل آن هامی شود

۳- در نامه ی زیر چه خطا هایی دیده می شود اصلاح کنید  

به نام خدا

تقاضای تحویل مدارک  

باعرض سلام

خواهشمند است دستور فرمایید مدارک تحصیلی این جانب

احمد رضایی را جهت تحویل به دانشگاه در اختیار قرار دهند

۴- متن زیر را نشانه گذاری کنید

عوامل مهم تربیت عبارتند از خانواده مدرسه و

۵- اساسی ترین ویژگی های نامه ی خصوصی و دوستانه چیست ؟ (ذکر ۳ مورد )

۶- به جای واژه های زیر برابر های مناسب بنویسید

الف)در مقطع کنونی                                     ب)مستعمل

۷- چرا نوشته ی زیر از نوع ساده است ؟(دو دلیل ذکر کنید )

محبت پاکستانی هانسبت به ما ایرانی ها برای من هم تکان دهنده بود و هم ناراحت کننده . من  می خواستم از یک فروشنده ی دوره گرد چندتکه نی شکر بخرم او چون شنید که من ایرانی هستم حاضر

نشد پولش رابگیرد.

۸- برای توصیف حالات روحی و عاطفی فرد باید به چه چیزی توجه کنیم ؟


زبان شناسی (۴نمره)

۱- در گذشته هدف از مطالعه ی زبان چه بود ؟

۲-زبان شناسان برای حل مشکل وجود گونه هاولهجه ها درشناخت زبان چه راه حلی اندیشه اند؟

۳- بررسی نشانه های زبان و قواعد ترکیب آن به منظور ساختن کلمات به عهده ی کدام سطح زبان شناسی است .

۴-زبان شناسی جدید را به نام زبان شناسی ................یا ................ می شناسند .

۵- متن زیر را که در حوزه ی زبان شناسی تاریخی است به زبان امروزی باز نویسی کنید .

بارانکی خرد خرد می بارید چنان که زمین تر گونه می کرد .

۶- در بخش نحو زبان شناسان به چه چیزی تو جه دارند ؟

۷- گویش چیست ؟

۸- چرا زبان پیچیده است ؟


دستور(۸نمره)

۱- در متن زیر وابسته های پیشین را شناسایی کنید و نوع آن هارا بنویسید .

شهامت او حتی مخالفان را هم تحت تاثیر قرا ر داد اما هیچ کس نمی دانست که او دارد چه روز های سختی را پشت سر می گذارد .

۲- در جمله های زیر قید هارا شناسایی کنید و نوع آن هارا بنویسید

علی نمی خواست بی هدف راه خود را ادامه دهد . آرام اطراف خود را نگاه کرد . 

۳- جمله ی زیر چند جزیی است ؟

کودکان داوطلب فروش نشریه ی «نسیم شمال» بودند .

۴- جدول زیر را با استفاده از فعل آن تکمیل کنید

     فعل       صفت فاعلی      صفت لیاقت صفت مفعولی
می سوزد

 

۵- هسته ی گروه اسمی زیر را مشخص کنید و یک وابسته ی پسین نشان دهید

همین دو خانه ی ییلاقی ما

۶- در جمله های زیر به جای ضمیر شخصی جدا ضمیر پیوسته  و به جای پیوسته ضمیر شخصی جدا به کار ببرید

برادرش آمده بود سراغ شما را می گرفت .

۷- نوع حروف ربط مشخص شده ی جمله های زیر را بنویسید .

احمد چون از دیدن دوستش نا امید شد به خانه رفت اما آن جا نتوانست منتظر بماند

۸- واژه ی «خوب » را یک بار به عنوان قید و یک بار به عنوان صفت در جمله به کار ببرید

۹- در جمله های زیر صفت را به ضمیر و ضمیر را به صفت تبدیل کنید

الف)آن کتاب را امروز خریدم                              ب)چه می خوانید ؟

۱۰- بافعل «می پرسم » دوم شخص جمع ماضی نقلی بسازید .

۱۱- ساخت اسم های زیر را از نظر (ساده مشتق و مرکب)مشخص کنید .

الف ) کاروان                                           ب)قافله سالار

۱۲- جمع مکسر واژه ی «قله » را بنویسید .


املا و بیاموزیم (۳نمره)

۱- کدام اسم جمع است اما در زبان فارسی کار برد مفرد دارد ؟ (ذکر ۲ مورد)

الف )اسلحه                 ب)سلاح                     ج)جواهر                      د)طالب

۲- چرا جملعه ی زیر نادرست است ؟

«آیا کجا برای اقامت مناسب است »

۳- چرا جملعه ی زیر نادرست است ؟

«هم آنان در باره ی مطبوعات مقاله نوشتند هم ما »

۴- املا برخی از کلمات زیر نادرست است . درست آن هارا بنویسید .

ناسیت و پیشانی         ب)صفا و مخالصت         ج)محال و غیر ممکن         د)طعمنینه و آرامش

۵- چرا کار برد کلمه ی «باغات »نادرست است ؟

۶- نوشتن کدام کلمه نادرست است ؟درست آن را بنویسید

الف)رأی                                      ب)مأمور
نوشته شده در تاريخ شنبه شانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۱ توسط رضادوست
.: Weblog Themes By Blog Skin :.


اسلایدر

دانلود فیلم